Sürdürülebilir, çevreye duyarlı, ekolojik yapılaşma için uygulamalar.

Leed Sertifikası Nedir?

LEED (Leadership in Energy and Environment) USGBC (Amerikan Yeşil Bina Konseyi) tarafından geliştirilmiş, 1998 senesinden bu yana kullanılmakta olan dünyada en yaygın olarak bilinen yeşil bina sertifika programıdır.

Türkiye’de ilk LEED sertifikalı proje2009 yılında hayata geçmiştir.

Türkiye genelinde, mevcut olan 4 sertifika seviyesinden ve 9 sertifika çeşidinden biri ile sertifikalandırılmış toplam 258 proje (Ocak 2018 itibari ile) ve sertifika bekleyen 568 proje daha vardır.

Bursa’da LEED sertifikalı tek konut binası olacak ONA REZİDANS projesinin sertifika çalışmaları 2017 yılının Aralık ayında başlamıştır.

Leed Sertifikası

Leed Sertifika Seviyeleri

 • LEED Sertifikalı 40-49 puan
 • LEED Gümüş 50-59
 • LEED Altın 60-79
 • LEED Platin 80+

ONA REZİDANS Projesi LEED Altın sertifika seviyesini hedeflenmektedir.

Leed Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

 • Entegre Tasarım
 • Lokasyon ve Planlama
 • Sürdürülebilir Arazi
 • Su Verimliliği
 • Enerji ve Atmosfer Korunumu
 • Malzeme ve Kaynak Korunumu
 • İç Hava Kalitesi
 • İnovasyon ve Tasarım Süreci
 • Çevresel Öncelik
Leed Sertifikası

Entegre Tasarım

Geleneksel bina tasarım yöntemlerini bir adım öteye taşıyarak, iş veren, müteahhit, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, mimar vb partilerin tasarımın başlangıcından itibaren beraber çalışması sonucu iş verenin istekleri ile birlikte arazi ve bina tipi için en doğru tasarımın yapılıp uygulamaya aktarılması süreci entegre tasarım olarak tanımlanır.

Bu bağlamda ONA REZİDANS projesi kapsamında, iş veren ile inşaat mühendisi, mimar, iç mimarlar, cephe danışmanları, işletme sorumluları, LEED danışmanları, mekanik ve elektrik mühendisleri,harita mühendisi, şantiye şefi ve dahi satış ekibi entegre çalışma sistemine adapte olmuş ve projenin tüm evreleri için birbirleri ile fikir paylaşımında bulunup projenin ilerleyen evrelerinde sorunsuz çalışacak bir sistem etrafında birleşmişlerdir.

Leed Sertifikası

Lokasyon ve Planlama

Proje için seçilmiş olan arazi konumu LEED açısından değerlendirildiğinde, önem taşıyan kriterler aşağıdaki gibidir.

Bina kullanıcılarının yaşanılan çevreye pozitif katkıda bulunmaları için arazi bünyesinde bisiklet park yerleri yapılmış ve kent içi bisiklet yolları ile proje ilişkilendirilmiştir.

Proje kapsamında bina kullanıcı sayısının %5’ine tekabül edecek şekilde elektrikli araç park yerleri sağlanmıştır.

Düşük emisyonlu araç park yerleri tahsis edilmiştir.

Motorlu araç kullanımını azaltmak için proje etrafındaki toplu taşıma ağları ve sıklıkları araştırılmış, yaşam başladığında ek durak ya da sefer eklenmesi için gerekli görülmeler yapılmıştır.

Engelli araç park yerleri girişe en yakın noktalarda konumlandırılmıştır.

Sürdürülebilir Arazi

Tasarım aşamasında;

 • Arazideki sert zeminlerin geçirgen olması
 • Bisiklet kullanımını arttırmak için park ve duş alanları yapılması
 • Yeşil çatı uygulaması yapılması
 • Otopark yerlerinin bina altında konumlandırılması
 • Çatı örtüsü için açık renkli yansıtıcılığı yüksek malzemelerin kullanılması
 • Yeşil alanların bina taban alanı ile belli bir oranda olması
 • Tüm dış aydınlatmaların LED ve gökyüzü ile 90 dereceden fazla açı yapmaması
 • Yeşil alanda kullanılan bitkilerin yerel olması gibi kriterlere dikkat edilmesi konularının binanın yaşam süresi boyunca işletme bakım ve soğutma maliyetlerini de ciddi bir oranda düşürdüğü yapılan bina simülasyonları ile hesaplanmıştır.
Leed Sertifikası
Leed Sertifikası

Bina inşaatına başlanmadan evvel seçilen arazi sınırları içerisinde;

 • Doğal yer altı kaynaklarına zarar verilmemesi
 • Yaban hayatı tehlikeye sokan yapılaşma yapılmaması
 • Arazinin taşkın bölgesinde olmaması gibi kriterler etüt edilerek inşa edilecek olan yapı grubunun doğal yaşama minimumda etki etmesi sağlanabilir.

Arazideki kazı işleri başlamadan;

 • Arazinin koruyucu çitler ile çevrelenmiş olması
 • Arazi dışına kazı toprağı, toz ve yağmur sularının akıp çevreyi kirletmemesi
 • İnşaat arazisinden çıkan inşaat araçlarının arazi içi ve dışında kontaminasyona yol açmaması gibi her şantiyede dikkat edilmesi gereken önlemler alınmış ve bu önlemler belli aralıklar ile kontrol ve yenilemelere tabi tutulmuştur.

Su Verimliliği

Arazide (bina içi ve peyzajda) şebeke suyu kullanımını geleneksel bir binaya oranla %50 azaltmak için;

Çatıdan yağmur ve kar suyu toplamak için depo yapılması

Toplanan yağmur suyunun peyzaj sulamada kullanılması

Peyzajda bölgeye ait veya kolay adapte olabilen bitki kullanımı

Peyzajda kullanılacak bitkilerin su tüketim değerlerinin göz önünde bulundurulması

Su tüketimi açısından verimli armatür/ rezervuar / aeratör kullanılması

Enerji verimli beyaz eşya kullanımı gibi önemler ile şebeke kullanım suyu azaltılmıştır.

Leed Sertifikası

Enerji ve Atmosfer

Yapıdaki enerji verimliliğini arttırmak ve zararlı gaz salınımı ile Ozon tabakasına verilecek zararı azaltmak için;

Mekanik havalandırma olan mahallere hizmet eden klima santrallerinde HCFH içeren gazlar kullanmamak

Soğutma sistemleri tasarımında ASHRAE 62.1- 2007 standartlarını takip etmek

Bina inşaatı bitmeden bir test ve devreye alma planı yapılıp bina bitiminde sistemlerin verimli çalıştığından emin olmak için bu planı uygulamak

Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, priz, sıcak su , soğuk su gibi sistemlerin tüketim değerlerinin sayaç ayırımlarının yapılması gibi önlemler bina kullanımı esnasında tüketim değerlerini %30 oranında düşürecektir.

Malzemele ve Kaynak Kullanımı

Bina inşaatı esnasında malzeme ve kaynak kullanımlarına istinaden alınan önlemler dahilinde;

 • Yerel malzeme kullanımını desteklemek
 • Karbon ayak izini azaltmak
 • Geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir içerikli malzeme kullanımı
 • Atık malzeme depolanması ve bu ürünlerin geri dönüştürülmesi
 • İnşaat moloz ve atıklarının bertaraf edilme yöntemleri/ yeniden kullanımları bulunmaktadır.

Çevreye duyarlılık ve yerel ekonomiyi canlandırmak adına uygulanan bu önlemlerin bina işletimde olduğu süre boyunca da kolaylıkla uygulanabilir olması gözden kaçırılmamalıdır.

Leed Sertifikası
Leed Sertifikası

İç Hava Kalitesi

Bina içinde tasarlanan mekanlarda;

 • Mekanik havalandırma yapılan mekanlar için ASHRAE 62.1 standartlarının takip edilmesi
 • Kullanılan tüm yapıştırıcı,silikon,alçı, boya gibi uçucu organik bileşen ihtiva eden malzemelerin uçucu organik bileşen salınımlarının kabul edilebilir limitler içinde olması
 • Tasarım ve uygulama aşamasında çevre ile olan görsel ilişkinin maksimum seviyede sağlanması
 • Yoğun kullanımlı mekanlar için 3 kademeli aydınlatma senaryoları oluşturulması
 • Gün ışığından en üst seviyede yararlanılması için doğru mekan yerleşim ve kurgusu
 • Bina içerisine dış mekandan sağlığa zararlı madde ( çamur, toprak, kontamine madde vb.) taşınmaması için paspas kullanımı
 • Tüm dairelere mütemadi taze hava sağlanması ve daire içerinde CO2 sensörleri bulunması
 • Otoparklarda CO seviye kontrol elemanları konulması gibi basit önlemler ile kullanıcı konforunu yükseltilmiştir.

Neden Çevre Dostu Binalar?

Yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere olduğu gibi bırakabilmek

Öncülük, liderlik etmek örnek olmak için,

Kolay ve uygulanabilir önlemler ile farkındalık yaratmak için,

Bina ömrü boyunca gerek kullanıcılara gerek ise bina işletmecisine tasarruf sağladığı için,

Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevrede insan sağlığına katkı sağlamak için.

Yeşil bina tasarımını ve yapımını desteklemek yapılı çevreye katkısı olan bizler için en tabii görevdir.

Projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi için bize yazın ya da arayın.

0533 393 63 48